LEKTURA, KOREKTURA
I REDAKTURA

Canis Liberi nudi Vam semantičko uređivanje teksta u području redakture te jezično i stilsko uređivanje u skladu s gramatičkim, pravopisnim i stilističkim pravilima odabranog jezika u području lekture tekstova. Nakon konačnog oblikovanja teksta, redakturom i lekturom, slobodno nam se obratite i za konačnu korekturu svojih radova. Znamo kako prevladati kreativne krize, analizirati, istraživati i prepoznati činjenice i detalje bitne da bi jedan tekst dosegao potrebnu razinu i zadovoljio kriterije svakog pisca.

Pružamo usluge korekcije, redakture i lekture na svim jezicima koji su uključeni u naš asortiman usluga.

DOTJERIVANJE TEKSTA

Jezično i stilsko uređivanje...

Prijave za posao – životopis, zamolba, preporuke – Vašim prijavama poboljšat ćemo stil, koherentnost i dosljednost. Također ćemo se pobrinuti za oblikovanje tako da Vaša prijava ima strukturu i jasnoću.

Poslovni materijali – brošure, marketinški materijal, sadržaj web stranice, poslovni planovi – Vaši poslovni dokumenti bit će temeljito lektorirani kako biste uklonili sve jezične pogreške ( gramatika, interpunkcija, pravopis). Osim toga, Vaš će se sadržaj uređivati kako bi se poboljšao njegov stil, struktura, koherencija i jasnoća.

Akademski članci – eseji, doktorati, recenzije, osvrti, prikazi,
završni i diplomski radovi. Uređivanje, lektoriranje i oblikovanje – sve u jednoj cijeni!

Vaši rukopisi i publikacije – novele, knjige, poezija, fikcija i nefikcija – Stručnim uređivanjem, povratnim informacija i lektoriranjem pobrinut ćemo se da Vaša djela ne sadržavaju greške i da su spremna za objavljivanje. Uredit ćemo Vaš rad radi poboljšanja jasnoće, strukture rečenica, dikcije, toka, koherentnosti i dosljednosti teksta, bez uklanjanja autentičnog stila.

JEZICI S KOJIMA RADIMO

Lekture, korekture i redakture radimo na sljedećim jezicima...

hrvatski
HRVATSKI

hrvatski na mađarski
hrvatski na engleski
hrvatski na njemački

engleski
ENGLESKI

engleski na hrvatski
engleski na mađarski
engleski na njemački

mađarski
MAĐARSKI

mađarski na hrvatski
mađarski na njemački
mađarski na engleski

njemački
NJEMAČKI

njemački na hrvatski
njemački na mađarski
njemački na engleski

POSLJEDNJI PROJEKTI

Saznajte više o projektu klikom na sliku...

hrHrvatski