0   /   100

JEZIK

Usluge u domeni jezika koje nudimo...

strucni prijevodi

Prijevodi

Pisani prijevodi, stručni prijevodi, ovjereni prijevodi, konsekutivno i simultano prevođenje...

lektura teksta

Lektura i korektura

Jezična provjera i optimizacija, sve vrste dokumenata, potvrda o lekturi.

online edukacija

Edukacija

Pripreme za državnu maturu, instrukcije, online instrukcije.

jezicna lokalizacija

Jezična lokalizacija

Posebna prilagodba nekog tekstualnog sadržaja kulturnim i društvenim specifičnostima zemlje.

GRAFIČKI I WEB DIZAJN

Podignite poslovanje na višu razinu...

Grafički dizajn

Brendiranje, letci, posjetnice, katalozi, prospekti, brošure, plakati, oglasi, oslikavanje vozila te sve ostale djelatnosti grafičkog dizajna s pripremom za tisak te tiskom i montažom po potrebi.

Web dizajn

Izrada osobnih web stranica, korporacijskih web stranica, web shopova s integriranim sustavom naplate i ostalo.

REFERENCE

Neki od naših zadovoljnih korisnika...

REFERENCE

Neki od naših zadovoljnih korisnika...

POSLJEDNJI PROJEKTI

Naši zadnji radovi...

3D animacije  /  Brendiranje  /  Letci i brošure  /  Logo dizajn  /  Web dizajn

Racunala.hr

3D vizualizacija  /  Brendiranje  /  Letci i brošure  /  Logo dizajn  /  Posjetnice  /  Reklame za izloge

Beauty Atelier Kriss

Letci i brošure

Hotel Indijan

Brendiranje  /  Izrada ilustracije  /  Logo dizajn

Kongres radiološke tehnologije

Dizajn majice  /  Posjetnice  /  Reklame za izloge  /  Svjetleće reklame

Bits And Bytes d.o.o.

Brendiranje  /  Logo dizajn  /  Posjetnice  /  Reklame za izloge  /  Web dizajn

Rummi – Salon za pse

Letci i brošure  /  Logo dizajn  /  Oslikavanje vozila  /  Posjetnice

Futura-IT

Prijevod teksta

Baranja – Život na rubu

Izrada ilustracije  /  Lektoriranje teksta  /  Prijelom teksta

Jednostavno prodati više

Racunala.hr Gaming Store Web Banner
brošura hotel indijan brochure design
kongres radiološke tehnologije poreč brendiranje
rummi web mockup web design
dizajn letka flyer design futura-it
baranja život na rubu knjiga prijevod lektoriranje teksta
e-book e-knjiga priprema dizajn
hrHrvatski